• آگهی شرایط همکاری برای کارآفرینان

    آگهی شرایط همکاری برای کارآفرینان

    اداره کل زندان‌های استان لرستان در راستای اجرای بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، به کارآفرینانی که تمایل به ایجاد کارگاه دارند، تسهیلات اشتغال زایی اختصاص خواهد داد؛ لذا کلیه کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به حوزه معاونت سلامت، اصلاح و تربیت اداره کل مراجعه و یا با شماره تلفن 06633328652 تماس حاصل نمایند.

  • 30 خدمت ماندگار در 30ماه در زندان‌های لرستان

    30 خدمت ماندگار در 30ماه در زندان‌های لرستان

    30 خدمت ماندگار در 30ماه در زندان های لرستان به صورت کتابچه در دفتر روابط عمومی اداره کل زندان های لرستان تهیه وتدوین شده است.