30 خدمت ماندگار در 30ماه در زندان‌های لرستان

30 خدمت ماندگار در 30ماه در زندان های لرستان به صورت کتابچه در دفتر روابط عمومی اداره کل زندان های لرستان تهیه وتدوین شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان لرستان، از بیکران خدمت "30خدمت ماندگار در 30 ماه" خدمت جهادی عبدالمجید کشوری مدیرکل زندان های استان لرستان در حوزه توسعه اشتغال زندانیان، هوشمند سازی خدمات زندانبانی، توسعه خدمات حمایتی، کاهش جمعیت کیفری، ارائه خدمات فرهنگی تربیتی، ارتقاء وضعیت بهداشت ودرمان، ارتقا کیفیت غذای زندانیان و... که با هدف جهاد تبیین در حوزه زندانبانی اسلامی تدوین شده است.

برای دانلود 30 خدمت ماندگار در 30ماه کلیک کنید

30 خدمت ماندگار در 30ماه در زندان‌های لرستان

انتهای خبر/