اولویت‌های سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در سال 1402 بر محورهای ذیل استوار است:

 1. استفاده حداکثری از ظرفیت مصوبه مولدسازی با رویکرد: انتقال زندان‌های فرسوده به خارج از شهرها، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و تامین تجهیزات امنیتی و هوشمند.
 2. ساماندهی نحوه نگهداری زندانیان دارای جرایم خشن، سارقین سابقه‌دار و مجرمین حرفه‌ای با رویکرد ارتقاء کارکرد حبس.
 3. توسعه کمی و کیفی برنامه‌های فرهنگی و اصلاحی و حمایتی با هدف کاهش آسیب و بازاجتماعی شدن زندانیان مبتنی بر توانمندسازی، اشتغال تولیدمحور، سلامت فراگیر.
 4. ارتقاء سطح انگیزش و بهره‌وری نیروی انسانی در شغل سخت و پرصعوبت زندانبانی با رویکرد ساختارکارآمد، آموزش پویا، توسعه رفاهیات. 
 5. توسعه بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تاسیسات نوین درجهت کاهش جمعیت کیفری بصورت هدفمند، فعال و متوازن.

گفتنی است در سال 1401 نیز سازمان زندان‌ها اولویت‌های خود را بر اهداف ده‌گانه ذیل مقرر داشت:

 1. اشتغال و کارآفرینی: توسعه کمی و کیفی اشتغال زندانیان

 2. جمعیت کیفری: اجرای برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری

 3. تغذیه زندانیان: ارتقاء کیفیت غذای زندان‌ها

 4. خدمت رسانی: اصلاح و بهبود فرآیندهای خدمت‌رسانی در زندان‌ها

 5. کارکنان: توسعه خدمات رفاهی ویژه کارکنان

 6. نیروی انسانی: شناسایی نیروهای مستعد و نخبه با تاکید بر جانشین‌پروری و شایسته‌سالاری

 7. مسئولیت اجتماعی: توجه به خانواده زندانیان از طریق توسعه خدمات حمایتی

 8. نوسازی و تحول: توسعه و تجهیز هدفمند زندان‌ها به سامانه‌های هوشمند سخت‌افزاری و نرم‌افزاری

 9. سند تحول قضایی: تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان مبتنی بر مفاد سند تحول قضایی و متناسب با امکانات و مقدورات

 10. حقوق شهروندی: انتقال زندانیان محکوم بر اساس تبصره ۳ ماده ۵۱۳.آ.د. کیفری با عنایت به تاکید ریاست محترم قوه قضائیه و متناسب با ظرفیت استان مقصد