آگهی شرایط همکاری برای کارآفرینان

اداره کل زندان‌های استان لرستان در راستای اجرای بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، به کارآفرینانی که تمایل به ایجاد کارگاه دارند، تسهیلات اشتغال زایی اختصاص خواهد داد؛ لذا کلیه کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به حوزه معاونت سلامت، اصلاح و تربیت اداره کل مراجعه و یا با شماره تلفن 06633328652 تماس حاصل نمایند.