۲۰زندان از مراکز استان‌ها به خارج از محدوده شهری انتقال می یابند/کمسیون‌های ماده۵باید به سهولت تغییر کاربری برای فروش زمین زندان‌ها را صادر کند
جلسه امکان سنجی انتقال زندان شهرستان ماکو به خارج از محدوده شهری در منطقه آزاد تجاری و صنعتی

به میزبانی سازمان منطقه آزاد تجاری ، صنعتی شهرستان ماکو امکان سنجی انتقال زندان به خارج از محدوده شهر توریستی و بازرگانی برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان آذربایجان غربی ،این جلسه با حضور مشاور رئیس سازمان و مدیرکل دفتر فنی و مهندسی سازمان زندان های کشور و مدیرکل زندان های استان با شرکت فرماندار ، مسئولین شهری و کارشناسان حوزه عمران منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو به ریاست گروسی برگزار شد .

در این جلسه بعد از ارائه گزارش معاونت مهندسی و عمرانی منطقه آزاد تجاری ماکو در خصوص علت جابجایی محل زندان فعلی ماکو در ورودی شهر توریستی و بازرگانی به محدوده خارج از شهر موضوعات مهم انتقال با ارائه شاخص های کارشناسی بررسی شد ، سپس بر اساس موقعیت ژئوپلتیک منطقه محل های چهارگانه در نظر گرفته شده با وضعت جغرافیایی ، زمین شناسی و همچنین بهره مندی از مشخصات استقرار زندان از لحاظ امکانات زیر ساختی و امنیتی تشریح شد .

دکتر گروسی رئیس سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو با اشاره به تهیه طرح جامع تفصیلی توسعه منطقه آزاد ماکو گفت که در حاشیه سفر دادستانی کل کشور به ماکو با عزم آگاهانه از موضوع انتقال زندان شهر را طرح مساله کردیم و آمادگی خود برای همکاری با سازمان زندانهای کشور در خصوص تامین بهترین محل زندان با شاخص های امنیتی و زیرساخت های انتقال انرژی و فیبر نوری در منطقه دسترس مردم و سهولت ارتباط با ۴ شهر منطقه را اعلام داشتیم .

۲۰ زندان از مراکز استان ها به خارج از محدوده شهری انتقال می یابند/کمسیون ماده ۵ باید به سهولت تغییر کاربری برای فروش زمین زندانها را صادر کند. ۲۰ زندان از مراکز استان ها به خارج از محدوده شهری انتقال می یابند/کمسیون ماده ۵ باید به سهولت تغییر کاربری برای فروش زمین زندانها را صادر کند.۲۰ زندان از مراکز استان ها به خارج از محدوده شهری انتقال می یابند/کمسیون ماده ۵ باید به سهولت تغییر کاربری برای فروش زمین زندانها را صادر کند. ۲۰ زندان از مراکز استان ها به خارج از محدوده شهری انتقال می یابند/کمسیون ماده ۵ باید به سهولت تغییر کاربری برای فروش زمین زندانها را صادر کند.

رئیس منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو گفت : همچنین در حمایت از تولید مددجویان در زندان و ایجاد فرصت اشتغال آمادگی همکاری با سازمان زندانها برای ایجاد قطب اشتغال در این منطقه با بهره مندی از امکانات قانونی مناطق آزاد تجاری را داریم وی به معافیت های بیست ساله در منطقه آزاد تجاری ماکو برای سرمایه گذاران و کارآفرینان اشاره کرد و گفت بخشی از مواد اولیه تولیدات زندان ها را با نازلترین قیمت اقتصادی جهت رشد تولید در اختیار کارآفرینان طرف قرار داد زندانها می گذاریم.

فتحی مدیرکل زندان های استان آذربایجان غربی با اعلام خرسندی از تعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو با کار آفرینان بخش خصوص در جهت اشتغال زندانیان ابراز امیدواری کرد در توسعه شهری منطقه آزاد تجاری ماکو متناسب با شاخص های توسعه در افق چندین ساله با تمام توان آماده همکاری در زیباسازی مبلمان شهری برای جذب توریست و نمای زیبای منطقه هستیم

مدیرکل زندان های استان آذربایجان غربی گفت : پیچیدگی مسائل و آسیب های اجتماعی و تراکم جمعیت کیفری بخصوص در شهرهای چهارگانه منطقه آزاد تجاری ماکو ما را به ساخت و تجهیز زندان در افق ۵۰ ساله با ظرفیت ۵۰۰ نفر زندانی در منطقه مناسب با لحاظ رعایت حقوق اولیه زندانیان و خانواده آنها بر می انگیزد که لازم است مسئولین تمام جوانب توسعه زندانبانی اسلامی در دوران تحول قضایی را در نظر گرفته و با افق متعالی خوش بینانه به مسائل تربیتی و بازسازگاری اجتماعی در ذیل برنامه های اشتغال و حرفه آموزی و فعالیت های عمده آموزشی و تربیتی به نکته نظر متناسب در تهیه زمین و ساخت زندان ماکو برسند .

وی گفت : این نوع تعامل و همکاری با افق های تعالی در تربیت نفوس انسان های بخطا رفته ما را در رسالت سخت خود دلگرم نگه می دارد و قطع یقین نگرش انسان دوستانه در ساخت زندان جدید ماکو با اعمال برنامه های تفکیک و طبقه بندی و مجتمع های اشتغال و حرفه آموزی ما را در آتیه زندانبانی اسلامی یاری خواهد نمود.

۲۰ زندان از مراکز استان ها به خارج از محدوده شهری انتقال می یابند/کمسیون ماده ۵ باید به سهولت تغییر کاربری برای فروش زمین زندانها را صادر کند. ۲۰ زندان از مراکز استان ها به خارج از محدوده شهری انتقال می یابند/کمسیون ماده ۵ باید به سهولت تغییر کاربری برای فروش زمین زندانها را صادر کند. ۲۰ زندان از مراکز استان ها به خارج از محدوده شهری انتقال می یابند/کمسیون ماده ۵ باید به سهولت تغییر کاربری برای فروش زمین زندانها را صادر کند. ۲۰ زندان از مراکز استان ها به خارج از محدوده شهری انتقال می یابند/کمسیون ماده ۵ باید به سهولت تغییر کاربری برای فروش زمین زندانها را صادر کند.

مشاور رئیس سازمان زندانها و مدیرکل دفتر فنی و مهندسی زندان های کشور به تکالیف اجرایی مهم به عنوان ماموریت اصلی سازمان در سند تحول قضایی کشور اشاره نمود و به ضرورت طرح تفکیک و طبقه بندی زندانیان بر اساس نوع جرایم و سن آنها اشاره کرد و گفت :ساختار فضای فیریکی زندان باید مطابق با استاندارد های زندانبانی اسلامی باشد

حاج محمدی گفت : نگاه به توسعه فضای زندان باید نگرش درمان محور باشد برای همین در نظر گرفتن فضای لازم برای حرفه آموزی ، اشتغال و انجام فرایض دینی و برنامه های آموزشی و فرهنگی در تیپ جدید ساخت زندانها اهمیت ویژه ای دارد و این موضوع با توجه به موقعیت منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو و دیدگاه عالی در توسعه فعالیت های اشتغال و رشد تولید مددجویان و حمایت از برنامه های فرهنگی اهمیتی زیادی دارد که امیدواریم با بررسی های بعمل آمده و شناسایی کارشناسانه دومنطقه از چهار محل درنظر گرفته شده و با تخصیص ۳۰ هکتار این امر مهم تحقق و امسال موافقت های لازم با ریاست قوه قضائیه و تشریفات قانونی در حوزه شهر و استان تمام شود.

حاج محمدی در ادامه به تاریخچه طرح انتقال زندان های قدیمی و فرسوده به خارج از محدوده شهرها اشاره کرد و گفت از سال ۱۳۸۰ این طرح در مجلس طرح گردید و همیشه با مشکات عمدهای روبرو بود اما در برنامه ششم توسعه بند پ ماده ۱۱۳ این موضوع به جد پیگیری می گردد و باید ۲۰ زندان اصلی مراکز استانها به خارج از محدوده شهری انتقال یابند .

وی در ادامه به موضوع قانون مولد سازی و تسهیل گری قانونی در واگذاری و تغییر کاربری برای فروش زمین زندانها اشاره کرد و گفت : کمسیون های ماده ۵ در راس آنها استانداران و حتی شهرداران ملزم به تغییر کاربری و مساعدت در فروش، تهاتر، مشارکت و مزایده در واگذاری زمین و ابنیه زندانهای قدیمی در داخل محدوده شهری هستند .

مدیرکل دفتر فنی و مهندسی سازمان زندان های کشور در جلسه تعاملی با مسئولین منطقه آزاد تجاری ، صنعتی ماکو با اشاره به دستاوردهای زندانبانی تحولی در دوران گذر به یک رویکرد متعالی بازسازگاری اجتماعی گفت : تمایلی به توسعه فضای زندان نداریم رویکرد قانون مجازات اسلامی پیشرو بر اعمال جایگزین های حبس می باشد و در این امر با تولید و توسعه پابند الکترونیک موفقیت های مهمی در سطح منطقه کسب کرده ایم و زندانی با مراقبت الکترونیک پابند در کنار خانواده . برای تامین معاش و حفظ کیان خانواده تلاش می کند و هزینه های زندان و عوارض ناشی از آن را کاهش می دهد.

۲۰ زندان از مراکز استان ها به خارج از محدوده شهری انتقال می یابند/کمسیون ماده ۵ باید به سهولت تغییر کاربری برای فروش زمین زندانها را صادر کند. ۲۰ زندان از مراکز استان ها به خارج از محدوده شهری انتقال می یابند/کمسیون ماده ۵ باید به سهولت تغییر کاربری برای فروش زمین زندانها را صادر کند. ۲۰ زندان از مراکز استان ها به خارج از محدوده شهری انتقال می یابند/کمسیون ماده ۵ باید به سهولت تغییر کاربری برای فروش زمین زندانها را صادر کند. ۲۰ زندان از مراکز استان ها به خارج از محدوده شهری انتقال می یابند/کمسیون ماده ۵ باید به سهولت تغییر کاربری برای فروش زمین زندانها را صادر کند.

وی به برنامه های اشتغال زندانیان اشاره کرد و گفت: در تامین زمین جدید برای انتقال زندان شهرستان ماکو با توجه به ضرورت منطقه آزاد تجاری و صنعتی بخش مهم و اعظم زندان را در پوسته میانی به کارگاه های اشتغال زندانیان اختصاص دهید واین امر را با افق ۵۰ ساله برای کمک به رشد تولید منطقه و کشور در نظر بگیرید که ما در دورنمایی اتی زندانیانی تحولی در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران زندانی بیکار نخواهیم داشت

جلسه دوساعته تعامل مسئولین سازمان زندانهای کشور و منطقه ازاد تجاری و صنعتی ماکو بر حول محور تامین زمین مناسب برای انتقال زمین شهرستان با مصوبات شناسایی دو زمین مناسب و قرار نشست مشترک در ستاد سازمان برای قطعیت امر ساخت موکول گردید .

انتهای خبر/

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha