از طریق راه‌های ذیل با «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» در ارتباط باشید.

آدرس: تهران - سعادت آباد - ضلع شمالی بزرگراه یادگار امام- بلوار بهزاد (کوی فراز) - ساختمان مرکزی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

کد پستی: ۱۹۸۳۸۴۴۵۵۹

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵/۶۶۶۸

شماره تماس: ۰۲۱۲۴۵۸۹۱۱۸

شماره فکس: ۰۲۱۲۴۵۸۹۱۶۲