• آگهی مزایده فروش فرش بنیاد تعاون وصنایع زندانیان استان آذربایجان‌غربی

  آگهی مزایده فروش فرش بنیاد تعاون وصنایع زندانیان استان آذربایجان‌غربی

  اگهی مزایده فروش فرش بنیاد تعاون وصنایع زندانیان استان آذربایجان‌غربی

 • آگهی مزایده

  آگهی مزایده

  اداره کل زندان‌های استان اردبیل در نظر دارد به استناد آئین‌نامه اجرائی بند(ب) تبصره(۱۸) قانون بودجه سال۱۴۰۱کل کشور، ملک مربوط به زندان قدیم خلخال را بصورت یکجا و براساس شرایط و مشخصات زیر بصورت نقدی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت اطلاع بیشتر به سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

 • مرخصی زندانیان با هدف جبران خسارت جامعه

  مقاله

  مرخصی زندانیان با هدف جبران خسارت جامعه

  نگارنده این مقاله با تجربه بیش از دو دهه در عرصه زندانبانی اسلامی در مسئولیت های مختلف به بررسی ناکارآمدی حبس و عوارض آن در سلسه مقالات « آیا زندان ، فایده ای دارد ؟»می پردازد . در اولین بخش مقدماتی این دوره از مقالات به بررسی موضوع« مرخصی » زندانیان با هدف بازگشت سعادتمندانه و در جهت جبران خسارت جامعه می پردازیم و امید داریم در ضمن تحلیل موارد قانونی به وسع خود بیشتر موارد اصلاحی و تربیتی را هدف مقالات خود قرار دهیم و از همه صاحب نظران حقوقی در خواست داریم در بحث های قانونی با اشاره به فایده مندی این مجازات از منظر عدالت ترمیمی یاریگرمان باشند .

 • اداره کل زندان های لرستان تحت عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد الف) انجام خدمات بهداشت و درمان ب)خدمات فرهنگی،هنری زندانیان زندان های لرستان ج)خدمات حمل ونقل زندانیان به مراجع قضایی ودرمانی را از طریق منافصه عمومی به شرکت های واجد شرایط به صورت حجمی وجداگانه واگذار نماید.