• آگهی مزایده

  آگهی مزایده

  بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در نظر دارد محصول پسته خشک خود از ارقام اکبری، احمد آقایی و فندقی را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان می توانند ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار آگهی جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به آدرس کرمانک بزرگراه امام خمینی (ره) جنب اداره‌کل زندان‌ها بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 33224681 - 33239860 - 034 تماس حاصل نمایند.

 • آگهی مزایده

  آگهی مزایده

  اداره کل زندانهای استان سمنان در نظر دارد ملک خود به شرح (فروش یک باب زمین با اعیان و با کاربری تجاری واقع در شهرستان دامغان) و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت و با شماره مزایده2002003352000001 بصورت الکترونیکی به فروش برساند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.setadiran.ir مراجعه فرمایید.

 • آگهی مزایده خودروهای اسقاطی اداره‌کل زندان‌های استان کرمان

  آگهی مزایده خودروهای اسقاطی اداره‌کل زندان‌های استان کرمان

  دستگاه مزایده‌گـزار: اداره کل زندان‌های استان کـرمان نشانی: کرمان، بزرگراه امام خمینی (ره) نرسیده به پل فجر

 • آگهی مزایده فروش فرش بنیاد تعاون وصنایع زندانیان استان آذربایجان‌غربی

  آگهی مزایده فروش فرش بنیاد تعاون وصنایع زندانیان استان آذربایجان‌غربی

  اگهی مزایده فروش فرش بنیاد تعاون وصنایع زندانیان استان آذربایجان‌غربی

 • آگهی مزایده

  آگهی مزایده

  اداره کل زندان‌های استان اردبیل در نظر دارد به استناد آئین‌نامه اجرائی بند(ب) تبصره(۱۸) قانون بودجه سال۱۴۰۱کل کشور، ملک مربوط به زندان قدیم خلخال را بصورت یکجا و براساس شرایط و مشخصات زیر بصورت نقدی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت اطلاع بیشتر به سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

 • مرخصی زندانیان با هدف جبران خسارت جامعه

  مقاله

  مرخصی زندانیان با هدف جبران خسارت جامعه

  نگارنده این مقاله با تجربه بیش از دو دهه در عرصه زندانبانی اسلامی در مسئولیت های مختلف به بررسی ناکارآمدی حبس و عوارض آن در سلسه مقالات « آیا زندان ، فایده ای دارد ؟»می پردازد . در اولین بخش مقدماتی این دوره از مقالات به بررسی موضوع« مرخصی » زندانیان با هدف بازگشت سعادتمندانه و در جهت جبران خسارت جامعه می پردازیم و امید داریم در ضمن تحلیل موارد قانونی به وسع خود بیشتر موارد اصلاحی و تربیتی را هدف مقالات خود قرار دهیم و از همه صاحب نظران حقوقی در خواست داریم در بحث های قانونی با اشاره به فایده مندی این مجازات از منظر عدالت ترمیمی یاریگرمان باشند .

 • اداره کل زندان های لرستان تحت عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد الف) انجام خدمات بهداشت و درمان ب)خدمات فرهنگی،هنری زندانیان زندان های لرستان ج)خدمات حمل ونقل زندانیان به مراجع قضایی ودرمانی را از طریق منافصه عمومی به شرکت های واجد شرایط به صورت حجمی وجداگانه واگذار نماید.