آگهی مزایده خودروهای اسقاطی اداره‌کل زندان‌های استان کرمان

دستگاه مزایده‌گـزار: اداره کل زندان‌های استان کـرمان نشانی: کرمان، بزرگراه امام خمینی (ره) نرسیده به پل فجر

موضوع مزایده: خودروهای اسقاطی اداره‌کل زندان‌های استان کرمان

تضمیـن:

نوع: ضمانتنامه بانکی: ضمانت‌نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره شبا بنام تمرکز وجوه سپرده اداره‌کل زندان‌های استان کرمان 110100004059013107640364 IR با شناسه واریز 941108259200000000000000000000000

مبلغ: 35,000,000 ریال

دریافت اسناد:

محل: اداره کل زندان‌های استان ـ اداره امور مالی و پشتیبانی

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)

مهلت دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری مـورخ 1402/09/09

تحویل پیشنهادها:

محل: اداره کل زندان‌های استان کرمان ـ اداره امور مالی و پشتیبانی- دبیرخانه اداره‌کل

مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری مـورخ: 1402/09/21

گشایش پیشنهادها:

محل: اداره کل زندان‌های استان کرمان

زمان بـرگزاری مزایده: 1402/09/22 ساعت 9 صبح

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha