اداره کل زندانهای استان خراسان رضوی در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به خرید ، نصب و احداث یک عدد سردخانه زیر صفر و بالای صفر جهت اداره کل زندانهای استان قدام نماید. متقاضیان می توانند تا مورخ ۱۴۰.۳/۰۱/۰۹به سامانه ستاد به نشانی setadiran.ir شماره مناقصه ۲۰۰۲۰۰۳۳۱۲۰۰۰۰۲۲ مراجعه نمایند.

آگهی تجدید مناقصه اداره‌کل زندان‌های خراسان رضوی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha