اداره کل زندانهای استان خراسان رضوی در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به خرید ۳۰ دستگاه دیگ خورشت پز صنعتی استوانه ای با حجم ۳۸۰ لیتر جهت زندان‌ مرکزی مشهد اقدام نماید. متقاضیان می توانند تا مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ به سامانه ستاد به نشانی setadiran.ir شماره مناقصه ۲۰۰۲۰۰۳۳۱۲۰۰۰۰۲۱ مراجعه نمایند.

آگهی تجدید مناقصه اداره‌کل زندان‌های خراسان رضوی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha