اداره کل زندانهای استان خراسان رضوی در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به خرید ۵۰۰ تن برنج هندی دانه بلند ۱۱۲۱ جهت اداره کل زندانهای استان قدام نماید. متقاضیان می توانند تا مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ به سامانه ستاد به نشانی setadiran.ir شماره مناقصه ۲۰۰۲۰۰۳۳۱۲۰۰۰۰۲۳ مراجعه نمایند.

آگهی تجدید مناقصه اداره‌کل زندان‌های خراسان رضوی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha