اداره کل زندانهای استان خراسان رضوی در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به خرید ۵۰ تن گوشت گوساله جهت اداره کل زندانهای استان قدام نماید. متقاضیان می توانند تا مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸به سامانه ستاد به نشانی setadiran.ir شماره مناقصه ۲۰۰۲۰۰۳۳۱۲۰۰۰۰۲۴ مراجعه نمایند.

آگهی تجدید مناقصه اداره‌کل زندان‌های خراسان رضوی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha