مرحله استانی مسابقات قرآن کریم مددجویان زندان های آذربایجان غربی در ۱۰رشته و با حضور ۶۸مددجوی منتخب قرآنی در ۱۱ مرکز تامینی و تربیتی برگزار شد. این دوره از مسابقات به مدت دو هفته و با حضور کاروان قرآنی به عنوان داور و مجری برگزاری، از کارشناسان دارالقران و مسئولین اداره فرهنگی اداره کل زندان های استان در ۱۰شهر آذربایجان غربی برگزار شد.