اجرای فونداسیون ساختمانهای بازداشتگاه  300 نفری شهرستان راور

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان

موضوع مناقصه: اجرای فونداسیون ساختمانهای بازداشتگاه  300 نفری شهرستان راور

مهلت بارگزاری اسناد از طریق سامانه: تا ساعت 18 روز چهار شنبه مورخ   19/5/1401

مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 18 روز پنجشنبه مورخ 6/5/1401

گشایش پیشنهادها:زمان: پنجشنبه  مورخ 20/5/1401 ساعت 8 صبح

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha