واگذاری خدمات بهداشتی- درمانی اداره کل زندان‌های استان کرمان

دستگاه مناقصه‌گزار: اداره کل زندان‌های استان کرمان

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل زندان‌های استان کرمان

نشانی: کرمان، بزرگراه امام (ره) نرسیده به پل فجر

موضوع مناقصه: واگذاری خدمات بهداشتی- درمانی اداره کل زندان‌های استان کرمان (زندان مرکزی، زندان‌های تابعه، بازداشتگاه کرمان، کلینیک درمان مرکز مراقبت، کانون اصلاح و تربیت)

تضمین شرکت در مناقصه:

نوع: ضمانت‌نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب سپرده

بنام تمرکزوجوه سپرده اداره‌کل زندان‌های استان کرمان با شناسه واریز 941108259200000000000000000000000

مبلغ: 12/615/000/000 ریال

دریافت اسناد:

محل: اداره کل زندان‌های استان کرمان – اداره امور مالی و پشتیبانی-دبیرخانه اداره کل

سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) www.setadiran.ir

سایت: اداره کل زندانهای استان کرمان (حضوری)

www.kermanprisons.ir

مهلت دریافت اسناد: یکشنبه ساعت 18:00 مورخ 1402/03/07

تحویل پیشنهادها:

محل: دبیرخانه اداره کل زندان‌های استان کرمان

مهلت تحویل اسناد: یکشنبه ساعت 18:00 مورخ 1402/03/21

گشایش پیشنهادها:
محل: اداره کل زندان‌های استان کرمان

زمان: دوشنبه ساعت 8 صبح مورخ 1402/03/22 (سالن ویدئو کنفرانس)

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha