واگذاری خدمات طبخ، توزیع و حمل غذا اداره کل زندان‌های استان کرمان

دستگاه مناقصه‌گزار: اداره کل زندان‌های استان کرمان

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل زندان‌های استان کرمان

نشانی: کرمان، بزرگراه امام (ره) نرسیده به پل فجر

موضوع مناقصه: واگذاری خدمات طبخ، توزیع و حمل غذا اداره کل زندان‌های استان کرمان (زندان مرکزی، زندان‌های تابعه، بازداشتگاه کرمان، کانون اصلاح و تربیت و در صورت راه اندازی اردوگاه کبوترخان)

تضمین شرکت در مناقصه:

نوع: ضمانت‌نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره شبا 11010000405901310764036 IR

بنام تمرکزوجوه سپرده اداره‌کل زندان‌های استان کرمان با شناسه واریز 941108259200000000000000000000000

مبلغ: 7/771/000/000 ریال

دریافت اسناد:

سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) www.setadiran.ir

سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد ایران)

مهلت دریافت اسناد: یکشنبه مورخ 1402/03/07

محل: دبیرخانه اداره کل زندان‌های استان کرمان

تحویل پیشنهادها:

محل: دبیرخانه اداره کل زندان‌های استان کرمان

مهلت تحویل اسناد: یکشنبه ساعت 18:00 مورخ 1402/03/21

گشایش پیشنهادها:
محل: اداره کل زندان‌های استان کرمان

زمان: دوشنبه ساعت 9 صبح مورخ 1402/03/22 (سالن ویدئو کنفرانس)

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha