اجرای فونداسیون، ستون،  سقف و دیوارچینی بخشی از ساختمان‌های زندان جدید جیرفت

دستگاه مناقصه‌گزار: اداره کل زندان‌های استان کرمان

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل زندان‌های استان کرمان

نشانی: کرمان، بزرگراه امام، جنب اداره کل تعاون

موضوع مناقصه: اجرای فونداسیون، ستون، سقف و دیوارچینی بخشی از ساختمان‌های زندان جدید جیرفت

تضمین شرکت در مناقصه:

نوع: ضمانت نامه بانکی مبلغ: 000 000 824 10 ریال

دریافت اسناد:

سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) www.setadiran.ir

سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد ایران)

مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 18 روزشنبه مورخ 1402/03/06

تحویل پیشنهادها:

محل: دبیرخانه اداره کل زندان‌های استان کرمان (فقط پاکت الف)

مهلت بارگذاری اسناد از طریق سامانه: تا ساعت 18 روز شنبه مورخ 1402/03/20

گشایش پیشنهادها

محل: اداره کل زندان‌های استان کرمان

زمان: روز یکشنبه مورخ 1402/03/21 ساعت 8 صبح

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha