مناقصه تامین خودروی اعزام و بدرقه زندانیان استان البرز

اداره کل زندان‌های استان البرز در نظر دارد تامین خودرو جهت اعزام و بدرقه زندانیان به مراجع قضایی، مراکز درمانی و ماموریت‌های اداری خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مناقصه عمومی یک مرحله‌ای برگزار نماید .

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران محترم و بازگشایی پاکات ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است مناقصهگران محترم در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. (شماره تماس ۱۴۵۶ مربوط به سامانه ستاد ایران)

موضوع مناقصه: تامین خودروی اعزام و بدرقه زندانیان به مراجع قضایی ، مراکز درمانی و ماموریت های اداری ستاد اداره کل و ندامتگاه های تابعه

تاریخ اولین انتشار اسناد مناقصه در سامانه ستاد ایران : ۰۲/۰۳/۱۴۰۲

مهلت زمان دریافت اسناد توسط مناقصه گران : به مدت ۶ روز کاری از تاریخ ۰۲/۰۳/۱۴۰۲ لغایت ۰۸/۰۳/۱۴۰۲

مهلت زمان ارائه پیشنهاد و بارگذاری اسناد تکمیل شده در سامانه ستاد ایران : به مدت۱۰روزکاری از تاریخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۲ لغایت ۲۲/۰۳/۱۴۰۲

زمان بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۲

مبلغ برآورد اولیه : ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند انجام کار ( ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی ) : ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال

آدرس و شماره تماس دستگاه مناقصهگزار: استان البرز -کرج – مهرویلا – میدان مادر – بلوار دانش آموز – ساختمان الوند – اداره کل زندانهای استان البرز تلفن : ۳۲۷۴۵۳۱۲ – ۰۲۶

مهلت ارسال پاکت الف حاوی ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار به آدرس فوق تا پایان وقت اداری مورخه۲۲/۰۳/۱۴۰۲میباشد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha