کد خبر: 825
۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ۹:۱۳
آگهی مناقصه

اداره کل زندان های استان اردبیل در نظر دارد امور مشروح زیر را از طریق مناقصه عموی به بخش خصوصی واگذار کند متقاضیان در صورت تمایل می توانند در مهلت تعیین شده با اسناد مربوطه به این اداره کل مراجعه یا در سایت ستاد به نشانی setadiran.ir ثبت نام نمایند

موضوع مناقصه

برآورد اولیه

توزیع سند

مهلت ارائه پیشنهاد

زمان بازگشایی پاکت

واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان و اعزام و بدرقه زندانیان

۱۵۵۱۰ میلیون ریال

۴/۲/۱۴۰۱ تا ۸/۲/۱۴۰۱

۱۸/۲/۱۴۰۱

۲۹/۲/۱۴۰۱ ساعت ۱۰ صبح

واگذاری امور طبخ زندان های استان اردبیل

۲۰۶۷۰ میلیون ریال

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha