پرداخت زکات فطریه برای خانواده زندانیان بی‌بضاعت

ضمن قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، و تبریک عید سعید فطر، انجمن حمایت از زندانیان در استان فارس قصد دارد کمک های زکات فطره و نذورات همشهریان خیّر و نوع دوست را بدست خانواده های نیازمند زندانیان برساند، لذا عزیزانی که تمایل دارند در این امر خداپسندانه سهیم باشند می توانند فطریه و نذورات خود را به حساب انجمن حمایت از زندانیان در شیراز و شهرهای دارای انجمن واریز کنند.


*هم استانی های عزیز و خیرین بزرگوار*

ضمن قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، و تبریک عید سعید فطر، انجمن حمایت از زندانیان در استان فارس قصد دارد کمک های زکات فطره و نذورات همشهریان خیّر و نوع دوست را بدست خانواده های نیازمند زندانیان برساند، لذا عزیزانی که تمایل دارند در این امر خداپسندانه سهیم باشند می توانند فطریه و نذورات خود را به حساب انجمن حمایت از زندانیان در شیراز و شهرهای دارای انجمن به شرح شماره حساب های ذیل واریز نمایند.

*انجمن حمایت زندانیان شیراز:*
خیرین و نیک اندیشان محترم می توانند کمک های نقدی خود را به
شماره حساب 0105684864001 نزد بانک ملی واریز و یا به شماره کارت بانک ملی6037991899977890 بنام انجمن حمایت زندانیان شیراز کارت به کارت نمایند.

*انجمن حمایت زندانیان آباده:*
شماره حساب بانک ملی 0106388664003 بنام انجمن حمایت زندانیان آماده دریافت کمک های نقدی شما عزیزان است.

*انجمن حمایت زندانیان اقلید:*

خیرین و نیک اندیشان بزرگوار می توانند کمک های نقدی خود را به شماره حساب 0106430886005 بنام انجمن حمایت نزد بانک ملی واریز نمایند.

*انجمن حمایت زندانیان استهبان:*
شهروندان عزیز می توانند کمک های نقدی خود را به شماره حساب 0110617471003 واریز و یا به شماره کارت 6037991899986511 نزد بانک ملی بنام انجمن حمایت زندانیان انتقال دهند.

*انجمن حمایت زندانیان ارسنجان*
خیرین نیک اندیش می‌توانند کمک های نقدی خود را به شماره حساب 0115298305004 انجمن حمایت زندانیان ارسنجان واریز نمایند.

*انجمن حمایت زندانیان جهرم:*
شهروندان و خیرین عزیز شماره حساب بانک ملت
6689714425
و شماره کارت بانک ملت:
6104337604214286 بنام انجمن حمایت زندانیان جهرم می باشد. خانواده های زندانیان نیازمند، امیدشان پس از درگاه ایزد منان، به دستان پر مهر و همت والای شما عزیزان است.

*انجمن حمایت زندانیان داراب:*
نیک اندیشان و همشهریان عزیز شماره حساب 0106489157000 و شماره کارت 6037991899974814 بنام انجمن حمایت زندانیان نزد بانک بانکی ملی، آماده دریافت کمک های نقدی شما عزیزان می باشد.

*انجمن حمایت زندانیان زرین دشت:*
خیرین بزرگوار، نیک اندیشان و سروران ارجمند، شماره حساب 0111573132005 بنام انجمن حمایت زندانیان نزد بانک ملی آماده دریافت وجوه نقدی شما عزیزان می باشد.

*انجمن حمایت زندانیان فسا:*
خیرین محترم و شهروندان گرامی می توانند وجوه نقدی خود را به شماره حساب 0109141486000
و یا شماره کارت 6037997599168573
بنام انجمن حمایت زندانیان نزد بانک ملی واریز نمایند.

*انجمن حمایت زندانیان فیروزآباد:*
نیک اندیشان عزیز می توانند وجوه نقدی خود را به شماره حساب بانک ملی 0109102846008 و شماره کارت 6037997599082980 کارت به کارت نمایند.

*انجمن حمایت زندانیان لارستان:*

نیک اندیشان و شهروندان عزیز می توانند مبالغ واریزی خود را به شماره حساب 0106496427001 بنام انجمن حمایت زندانیان نزد بانک ملی واریز نمایند.

*انجمن حمایت زندانیان گراش:*

خیرین محترم و شهروندان گرامی می توانند وجوه نقدی خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۴۷۳۱۶۳ و یا شماره حساب ۰۱۱۴۲۵۶۰۳۲۰۰۶ بنام انجمن حمایت از زندانیان نزد بانک ملی واریز کنید.

*انجمن حمایت زندانیان کازرون:*

خیرین محترم و شهروندان گرامی می توانند وجوه نقدی خود را به شماره حساب 01062467910003 بنام انجمن حمایت زندانیان نزد بانک ملی واریز نمایند.

*انجمن حمایت زندانیان مرودشت:*

همشهریان عزیز و خیرین حامی نیازمندان، شماره حساب
0105718035007 انجمن حمایت زندانیان نزد بانک ملی آماده دریافت کمک های نقدی شما سروران ارجمند است.

*انجمن حمایت زندانیان نورآباد ممسنی:*
نیکوکاران گرامی، همشهریان عزیز، شماره کارت 6037997599001402 بنام انجمن حمایت زندانیان آماده دریافت کمک های شما عزیزان است از نیت خیرخواهانه شما سپاسگزاریم.

*انجمن حمایت زندانیان نی ریز:*
شهروندان و خیرین عزیز، نسبت به واریز زکات فطره و کمک های نقدی به شماره کارت
6395997000051216
بنام انجمن حمایت از زندانیان نی ریز نزد بانک قوامین با این مرکز همکاری داشته باشید از همت شما سپاسگزاریم.

*با نشر حداکثری پیام در این کار خداپسندانه مساعدت فرمایید.*

*روابط عمومی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان فارس*

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha