آگهی مناقصه عمومی طبخ و توزیع غذا در اداره کل زندان های استان اصفهان

دستگاه مناقصه گزار:اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اصفهان

موضوع مناقصه:ارائه خدمات طبخ و توزیع غذای زندانهای استان اصفهان

دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات دولت:از تاریخ 6/5/1401لغایت 10/5/1401

تحویل اسناد صرفا پاکت(الف):دبیرخانه محرمانه اداره کل زندانهای استان اصفهان-حداکثر تا تاریخ 24/5/1401

گشایش پیشنهادها:روز سه شنبه مورخ 25/5/1401 ساعت 9 صبح

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha