عنوان سومی لرستان در درپنجمین دوره  مسابقات زورخانه ای و کشتی پهلوانی زندان های کشور

یزد، ، خوزستان و لرستان به ترتیب عنوان های اول تا سوم مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی زندان‌های کشور را به خود اختصاص دادند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی زندان های لرستان پنجمین دوره مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی زندان‌های کشور با حضور ۲۸۵ ورزشکار از ۳۱ استان در هفت رشته به مدت ۲ روز در زورخانه زندان مرکزی شهر یزد برگزار شد.
این مسابقات که به میزبانی اداره‌کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی یزد و با همکاری برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و ورزشی استان یزد برگزار شد استان های  یزد،  ، خوزستان و لرستان به ترتیب عنوان های اول تا سوم  مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی زندان‌های کشور را به خود اختصاص دادند.

/انتهای خبر