فراخوان مناقصه عمومی تک مرحله‌ای امور نقلیه زندان‌های آذربایجان شرقی
فراخوان مناقصه عمومی تک مرحله ای امور نقلیه

اداره کل زندانهای استان آذربایجان شرقی خدمات امور نقلیه خودرا از طریق سامانه الکترونیکی دولت به مناقصه گذاشت.

اداره کل زندانهای استان آذربایجان شرقی در نظر دارد مناقصه عمومی تک مرحله ای خدمات امور نقلیه خود به شماره 2001003224000006 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس : WWW.Setadiran.ir انجام خواهد شد .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه تاریخ 01/11/1401 می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 13 روز پنج شنبه تاریخ 06/11/1401

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز یکشنبه تاریخ 16/11/1401

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح روز دوشنبه تاریخ 17/11/1401

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها :

آدرس : تبریز بلوار 29 بهمن – جنب زندان مرکزی تبریز (ساختمان سابق راهنمایی و رانندگی) – اداره کل زندانهای استان – تلفن تماس 2-33311101

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha