آگهی مناقصه عمومی یک مرحله­‌ای خرید تجهیزات انفورماتیک اداره‌کل زندان‌های استان البرز

اداره کل زندانهای استان البرز در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ ای خرید تجهیزات انفورماتیک اداره کل زندانهای استان البرز را از طریق مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران محترم و بازگشائی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد . لازم است مناقصه گران محترم مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اداره کل زندانهای استان البرز در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات انفورماتیک اداره کل زندانهای استان البرز را از طریق مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران محترم و بازگشائی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد . لازم است مناقصه گران محترم مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ۲۲/۰۹/۱۴۰۱

مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا مورخ ۲۸/۰۹/۱۴۰۱

مهلت زمان ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۱

زمان بازگشائی پاکت ها: ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۱

مبلغ برآورد اولیه: ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به میزان (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال) می باشد. (ضمانتنامه بانکی و یا از طریق واریز وجه به شماره حساب شماره۴۰۸۱۰۱۳۱۰۷۹۷۰۲۶۸ به نام تمرکز وجوه سپرده زندانها نزد بانک مرکزی و شبای حساب ۹۵۰۱۰۰۰۰۴۰۸۱۰۱۳۱۰۷۹۷۰۲۶۸ و به شناسه واریز ۹۰۷۱۰۸۲۰۰۱۱۴۰۰۳۵۰۰۲۰۶۰۰۰۱۰۸۲۰۰)

  • محاسبه حفظ قدرت خرید اسناد خزانه با دستگاه مناقصه گذار می باشد ،مناقصه گران ( پیشنهاد دهنگان ) از محاسبه و اعمال حفظ قدرت خرید در قیمت پیشنهادی خود داری نمایند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد و مدارک و ارائه پاکتهای مناقصه

استان البرز- کرج - بلوار دانش آموز - بعد از میدان مادر - نرسیده به پمپ بنزین - ساختمان الوند - طبقه چهارم - دفتر فناوری اطلاعات اداره کل زندانهای استان البرز

تلفن: ۳۲۷۴۵۳۰۸ - ۰۲۶

اطلاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴ - ۰۲۱

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha