آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله­‌ای استان البرز

اداره کل زندانهای استان البرز در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­‌ای تهیه و نصب تجهیزات رختشویخانه در ندامتگاه کرج و فردیس را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه€گران محترم و بازگشائی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد .

اداره کل زندانهای استان البرز در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تهیه و نصب تجهیزات رختشویخانه در ندامتگاه کرج و فردیس را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه€گران محترم و بازگشائی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه€گران محترم در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 05/09/1401

مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا مورخ 10/09/1401

مهلت زمان ارائه پیشنهاد: تا ساعت 09:00 مورخ 22/09/1401

زمان بازگشائی پاکت€ها: ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 23/09/1401

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 000,500,617 ریال

تضمین به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب شماره 4081013107970268 به نام تمرکز وجوه سپرده زندانها نزد بانک مرکزی و شبای حساب 950100004081013107970268 و به شناسه واریز 907108200114003500206000108200

اطلاعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد و مدارک و ارائه پاکتهای مناقصه:

استان البرز- کرج - بلوار دانش آموز - بعد از میدان مادر - نرسیده به پمپ بنزین - ساختمان الوند - طبقه سوم - اداره فنی و عمرانی زندانهای استان البرز

تلفن: 32745374 - 026

اطلاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 - 021

دفتر ثبت نام در سامانه: 88969737 و 85193768 – 021

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha