اطلاعات قراردادها و منابع عمومی

مجموعه اطلاعات قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بزرگ در زندانهای استان مازندران به شرح تصویر ذیل آمده است .

اطلاعات قراردادها و منابع عمومی

پروژه کانون اصلاح و تربیت :

اطلاعات قراردادها و منابع عمومی

اطلاعات قراردادها و منابع عمومی

اطلاعات قراردادها و منابع عمومی

اطلاعات قراردادها و منابع عمومی

اطلاعات قراردادها و منابع عمومی

اطلاعات قراردادها و منابع عمومی

قرادادها طبخ غذا:

اطلاعات قراردادها و منابع عمومی

اطلاعات قراردادها و منابع عمومی

اطلاعات قراردادها و منابع عمومی

اطلاعات قراردادها و منابع عمومی

قراردادهای محوطه سازی زندان تنکابن :

اطلاعات قراردادها و منابع عمومی

اطلاعات قراردادها و منابع عمومی

اطلاعات قراردادها و منابع عمومی

اطلاعات قراردادها و منابع عمومی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha