هدف از برگزاری مسابقات ورزشی در تمامی رشته ها سلامت جسم وروح زندانی است

عبدالمجید کشوری مدیرکل زندان های لرستان در مراسم اختتامیه مسابقات باستانی و پهلوانی زندانیان استان و در جمع مسئولین ورزشی وقضایی شهرستان بروجرد و زندانیان با اشاره به گرامیداشت دهه کرامت اظهار داشت: فلسفه اصلی سازمان زندان ها اصلاح وتربیت زندانیان و بازگشت شرافتمندانه آن ها به جامعه است ،وی افزود در زندان ها به ،پرورش جسم زندانی اهمیت ویژه ای داده می شود و تربیت بدنی در زندان های لرستان دارای جایگاه خاص وشناخته شده ای است.

عبدالمجید کشوری مدیرکل زندان های لرستان در مراسم اختتامیه مسابقات باستانی و پهلوانی زندانیان استان  و در  جمع مسئولین ورزشی وقضایی  شهرستان  بروجرد و زندانیان با اشاره به گرامیداشت دهه کرامت اظهار داشت:  فلسفه اصلی  سازمان زندان ها اصلاح وتربیت زندانیان و بازگشت شرافتمندانه آن ها به جامعه  است ،وی افزود در زندان ها به ،پرورش جسم زندانی اهمیت   ویژه ای داده می شود و تربیت بدنی در زندان های لرستان دارای جایگاه خاص وشناخته شده ای است.

کشوری عنوان کرد:در زندان های لرستان هرساله مسابقات پهلوانی والمپیاد ورزشی  برگزار که این مهم با  تعامل سازنده زندان ها و ادارات ورزش و جوانان  استان  صورت می پذیرد

مدیرکل زندان های لرستان در جمع زندانیان زندان های استان عنوان کرد : هدف از برگزاری مسابقات ورزشی در تمامی رشته ها سلامت جسم وروح زندانی است و با توجه به اینکه زندانیان از اوقات فراغت بیشتری نسبت به دیگر افراد برخوردار هستند ،می بایست آن ها  را به تحرک بدنی و ورزشی وادار کرد تا از فقر حرکتی آن ها پیشگیری شود
 
این مقام مسئول ضمن اشاره به مسئولیت  و وظیفه همگانی نسبت به زندانیان افزود:انسان ها در شرایطی ممکن است خطاهایی انجام دهند و هیچکس از این قاعده مستثنی و دارای مصونیت نیست لذا نباید به زندانی نگاهی مطرود از اجتماع داشت وهمگی  اعم  از  مسئولین و مردم  می بایست نسبت به بازپروری این افراد و کمک به خانواده آنان خود را مکلف بدانیم.