سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در راستای تنویر افکار عمومی و اطلاع‌رسانی صحیح، مجموعه اقدامات مستند خود را پیش روی مخاطبان می‌گذارد.

در این سامانه اطلاعات مربوط به اولویت‌های اجرایی، پژوهش‌ها، قوانین و دستورالعمل‌ها، قراردادها، تفاهمنامه‌ها، هزینه‌کردها، اسامی و مشخصات مدیران و دیگر اطلاعات لازم جهت اطلاع عموم مردم در دسترس قرار گرفته است.

این سامانه به مرور بروزرسانی خواهد شد.

مجموعه قراردادها

* هزینه‌ها