بازدید مسئولین ادارات نظارتی زندان‌های استان بوشهر از زندان دشتی

در راستای اولویت های سازمانی و افزایش نظارت و بازدید های میدانی، روسای ارزیابی عملکرد، بازرسی ورسیدگی به شکایات، حفاظت و اطلاعات و همچنین قضایی اداره کل زندان های استان بوشهر از زندان دشتی بازدید بعمل آوردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان بوشهر، در این برنامه بازدید کننده گان به صورت چهره به چهره با زندانیان دیدار و درخواست های آنان را مورد پیگیری ورسیدگی قراردادند .

بازدید مسئولین ادارات نظارتی زندان‌های استان بوشهر از زندان دشتی

بازدید مسئولین ادارات نظارتی زندان‌های استان بوشهر از زندان دشتی

سپس از سایر قسمت های زندان شامل انبار مهمات ، آشپزخانه ، تاسیسات و واحد اجرای احکام و مددکاری بازدید و سرکشی بعمل آوردند .در خاتمه این بازدید مسئولین واحدهای نظارتی اداره کل با کارکنان و نیروهای شیفتی نیز دیدار و از نزدیک مسائل و مشکلات آنان را مورد بررسی قرار داند .

بازدید مسئولین ادارات نظارتی زندان‌های استان بوشهر از زندان دشتی

بازدید مسئولین ادارات نظارتی زندان‌های استان بوشهر از زندان دشتی

بازدید مسئولین ادارات نظارتی زندان‌های استان بوشهر از زندان دشتی

بازدید مسئولین ادارات نظارتی زندان‌های استان بوشهر از زندان دشتی

بازدید مسئولین ادارات نظارتی زندان‌های استان بوشهر از زندان دشتی

انتهای خبر/

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha