پوشش خبری صداوسیما از دومین المپیاد ورزشی کارکنان زندان‌های لرستان

پوشش خبری شبکه استانی از دومین المپیاد ورزشی کارکنان زندان های لرستان (ویژه کارکنان مرد) که در رشته های والیبال ،دارت و تنیس روی میز که به میزبانی زندان دورود برگزار شد را مشاهده کنید.