آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله­‌ای تامین خدمات بهداشت و درمان استان البرز

اداره کل زندانهای استان البرز در نظر دارد تامین خدمات بهداشت و درمان(حجمی) اداره کل زندانهای استان البرز را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران محترم و بازگشائی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران محترم مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ۲۴/۵/۱۴۰۲ و ۲۵/۰۵/۱۴۰۲

مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا مورخ ۲۸/۰۵/۱۴۰۲

مهلت زمان ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۳:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۰۸/۰۶/۱۴۰۲

زمان بازگشائی پاکت ها: ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۲

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به میزان (۰۰۰/۰۰۰/۸۵۰/۷ ریال) می باشد. (ضمانتنامه بانکی و یا از طریق واریز وجه به شماره حساب شماره۴۰۸۱۰۱۳۱۰۷۹۷۰۲۶۸ به نام تمرکز وجوه سپرده زندانها نزد بانک مرکزی و شبای حساب ۹۵۰۱۰۰۰۰۴۰۸۱۰۱۳۱۰۷۹۷۰۲۶۸ و به شناسه واریز ۹۰۷۱۰۸۲۰۰۱۱۴۰۰۳۵۰۰۲۰۶۰۰۰۱۰۸۲۰۰) برابر آیین نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ه مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ تضامین معاملات دولتی

آدرس و اطلاعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد و مدارک و ارائه پاکتهای مناقصه:

استان البرز- کرج - بلوار دانش آموز - بعد از میدان مادر - نرسیده به پمپ بنزین - ساختمان الوند - طبقه پنجم- دفتر بهداشت و درمان اداره کل زندانهای استان البرز

تلفن: ۳۲۷۴۵۹۱۱ - ۰۲۶

اطلاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴ - ۰۲۱

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha