پنجمین دوره مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی زندانیان سراسر کشور با حضور 297 ورزشکار از 29 استان در نه رشته به مدت 3 روز در زورخانه پوریای ولی زندان مرکزی یزد برگزار شد.

اختتامیه پنجمین دوره مسابقات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی زندانیان سراسر کشور در یزد / به روایت تصویراختتامیه پنجمین دوره مسابقات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی زندانیان سراسر کشور در یزد / به روایت تصویراختتامیه پنجمین دوره مسابقات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی زندانیان سراسر کشور در یزد / به روایت تصویر

سیدحسن سبزواری نایب رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی ایران

اختتامیه پنجمین دوره مسابقات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی زندانیان سراسر کشور در یزد / به روایت تصویراختتامیه پنجمین دوره مسابقات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی زندانیان سراسر کشور در یزد / به روایت تصویراختتامیه پنجمین دوره مسابقات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی زندانیان سراسر کشور در یزد / به روایت تصویر

حمیدرضا عزیزیان مدیر کل فرهنگی و تربیتی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

اختتامیه پنجمین دوره مسابقات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی زندانیان سراسر کشور در یزد / به روایت تصویراختتامیه پنجمین دوره مسابقات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی زندانیان سراسر کشور در یزد / به روایت تصویراختتامیه پنجمین دوره مسابقات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی زندانیان سراسر کشور در یزد / به روایت تصویراختتامیه پنجمین دوره مسابقات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی زندانیان سراسر کشور در یزد / به روایت تصویراختتامیه پنجمین دوره مسابقات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی زندانیان سراسر کشور در یزد / به روایت تصویراختتامیه پنجمین دوره مسابقات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی زندانیان سراسر کشور در یزد / به روایت تصویراختتامیه پنجمین دوره مسابقات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی زندانیان سراسر کشور در یزد / به روایت تصویراختتامیه پنجمین دوره مسابقات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی زندانیان سراسر کشور در یزد / به روایت تصویراختتامیه پنجمین دوره مسابقات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی زندانیان سراسر کشور در یزد / به روایت تصویراختتامیه پنجمین دوره مسابقات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی زندانیان سراسر کشور در یزد / به روایت تصویراختتامیه پنجمین دوره مسابقات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی زندانیان سراسر کشور در یزد / به روایت تصویراختتامیه پنجمین دوره مسابقات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی زندانیان سراسر کشور در یزد / به روایت تصویراختتامیه پنجمین دوره مسابقات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی زندانیان سراسر کشور در یزد / به روایت تصویراختتامیه پنجمین دوره مسابقات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی زندانیان سراسر کشور در یزد / به روایت تصویر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha