ششمین المپیاد ورزشی زندانیان در زندان مرکزی خرم آباد برگزار شد

ششمین المپیاد زندانیان لرستان صبح یکشنبه 15آبان با حضور کشوری مدیرکل زندان‌های لرستان و سید آرش قیاسیان مدیرکل ورزش وجوانان،صفاپذیرمعاون سلامت اصلاح وتربیت، مرادی رئیس زندان مرکزی ودالوند مسئول تربیت بدنی وجمعی از کارکنان زندان های لرستان در سالن ورزشی شهید لاجوردی زندان مرکزی خرم آباد برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان لرستان، عبدالمجید کشوری ضمن خیر مقدم به سید آرش قیاسیان وهیات همراه وتبریک آغاز ششمین المپیاد ورزشی زندانیان اظهار داشت:ورزش یکی از اولویت های سازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی کشور می باشد که از دیرباز به آن توجه موکد شده است. آغاز ششمین المپیاد ورزشی در زندان مرکزی نشان دهنده اهمیت به تربیت بدنی وسلامت جسم زندانیان است.

وی افزود:یکی دیگر از موضوعاتی که در سطح قابل قبولی به آن پرداخته شده ،المپیاد ورزشی درون زندان هاست که در کنار پرورش روح که با فعالیت های مختلف فرهنگی به آن پرداخته می شود ؛پرورش جسم زندانی نیز مورد توجه قرار گیردو همکاران ما با تمام توان در تلاشند رشته های مختلف ورزشی را در زندان ها احیا سازند.علی ایحال از مدیرکل محترم ورزش وجوانان استان این انتظار می رود کمافی سابق حامی ورزش در زندان ها باشد تا گسترش تربیت بدنی در زندان های لرستان را شاهد باشیم وزمینه را برای مددجویانی که مستعد ودارای شرایط خوبی هستند فراهم وازتحلیل جسم آنان جلوگیری کنیم که این امر باعث می شود همواره تحرک و پویایی در بینشان جریان داشته باشد.

مدیرکل زندان ها تصریح کرد:دیدگاه ما به مددجویان انسانی واسلامی است وهمواره تلاش کرده ایم زمینه آسایش را برای مددجویان آماده سازیم تا تسکین دهنده فشار روحی وروانی آنان باشد.

آرش قیاسیان نیز در حضور مسئولین زندان های لرستان و زندانیان بیان داشت:ورزش ضمن تاثیر بر بالندگی جسم بر بالندگی روح نیز موثر است وبا ورزش می توان بر ناملایمات زندگی کنار آمد وظیفه ما مسئولین کمک وپیگیری احیا ورزش در زندان ها می باشد.

/انتهای خبر