مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم، عفو و سجل قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح از زندان نظامیان بوشهر بازدید کرد

مشایخ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان ومجتبی شیرود بزرگی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم،عفووسجل قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، مهدیان دادستان نظامی وجمعی از قضات این سازمان از زندان نظامیان استان بوشهر بازدیدکردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان بوشهر، دراین بازدید ابتدا سعید ملاکی رئیس زندان نظامیان استان گزارشی از اقدامات وبرنامه های اصلاحی وتربیتی انجام گرفته دراین زندان وتشکراز ریاست سازمان قضایی ودادستان وقضات دادسرای نظامیان به خاطر کاهش چشمگیر جمعیت کیفری درزندان نظام و تعامل وهمکاری خوب با زندان بعمل آورد. درادامه مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی ضمن دیدار چهره با چهره با زندانیان این زندان به پیشنهادات ودرخواست های آنان رسیدگی کرد. درادامه از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح استان جوایزنفیسی به برگزیده گان مسابقه کتابخوانی وکیف ولوازم التحریربه فرزندان مددجویان اهدای شد.

رئیس سازمان قضایی ومدیرکل پیشگیری از وقوع جرم، عفو وسجل قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور از زندان نظام بوشهر

رئیس سازمان قضایی ومدیرکل پیشگیری از وقوع جرم، عفو وسجل قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور از زندان نظام بوشهر

رئیس سازمان قضایی ومدیرکل پیشگیری از وقوع جرم، عفو وسجل قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور از زندان نظام بوشهر

رئیس سازمان قضایی ومدیرکل پیشگیری از وقوع جرم، عفو وسجل قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور از زندان نظام بوشهر

رئیس سازمان قضایی ومدیرکل پیشگیری از وقوع جرم، عفو وسجل قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور از زندان نظام بوشهر

رئیس سازمان قضایی ومدیرکل پیشگیری از وقوع جرم، عفو وسجل قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور از زندان نظام بوشهر

انتهای خبر/

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha