اسامی معاونین، رؤسای زندان ها، رؤسای ادارات ومسؤلین ستادی اداره کل جهت ارتباطات مردمی

مسؤلیت

تلفن تماس

آدرس

مدیر کل

33272074-074

یاسوج خیابان پاسداران اداره کل زندان ها

معاون اداری و مالی

33242055-074

// //

معاون سلامت، اصلاح و تربیت

33242073-074

// //

مسؤل حفاظت و اطلاعات

33242070-074

// //

مسؤل بازرسی

33242069-074

// //

فرمانده یگان حفاظت

33242052-074

// //

کارشناس قضایی و اجرای احکام

33242055-074

// //

روابط عمومی

33242055-074

// //

کانون اصلاح و تربیت

33310408-074

یاسوج- روستای مادوان بالا کانون اصلاح و تربیت

زندان مرکزی یاسوج

33313191-074

یاسوج- جاده اصفهان ورودی شهر یاسوج

زندان دهدشت

32264933-074

دهدشت- روستای مهد

زندان گچساران

32332210-074

گچساران-خیابان پانصد مستقیم

بنیاد تعاون

33332625-074

یاسوج میدان عدل- خیابان شهید رستمی

زندان باز

33355107-074

یاسوج- شهرک جوشکاران

ستاد دیه

33224505-074

یاسوج- جنب مصلی امام خمینی (ره)

مرکز خدمات اجتماعی

33221781-074

یاسوج- جنب مصلی امام خمینی (ره)

انجمن حمایت ز ندانیان دهدشت

32260442-074

دهدشت- دادگستری سابق

انجمن حمایت ز ندانیان گچساران

32227924-074

گچساران – دادگستری سابق

انجمن حمایت ز ندانیان یاسوج

33221781-074

یاسوج- جنب مصلی امام خمینی (ره)