آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      
تاريخچه تحول زندان هاي ايران قبل از پيروزي انقلاب


قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نهضت مقررات راجع به زندان ها در سال 1298 ه.ش مبني بر نظام نامه مجالس و توقيف گاه ها، به تصويب رسيد و پس از آن نظام نامه ها، قوانين و آيين نامه هاي مختلفي چون نظام نامه مجالس و توقيف گاه ها مصوب سال 1307 مورد تصويب قرار گرفت. سپس قانون راجع به وادار كردن محبوسان غيرسياسي به كار مصوب سال 1314 و در پي آن، نظام نامه زندانيان مصوب هيات وزيران به سال 1315 و در ادامه، آيين نامه اجرايي قانون مربوط به تشكيل دادگاه هاي اطفال (كانون اصلاح و تربيت) مصوب 1347 به تصويب رسيد و سرانجام آيين نامه زندان ها و موسسه هاي صنعتي و كشاورزي وابسته به زندان ها در سال 1354 تصويب شد.
تعداد بازدید از این صفحه: 27230