آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      

  اقامه نماز
  اقامه نماز در زندانها
  دستورالعمل اقامه نماز
  اعضاي ستاد اقامه نماز

 

آمار بازدید

  • تعداد کل بازدید: 1404361
  • تعداد بازدید از این صفحه: 920818
  • تعداد بازدید امروز: 38
  • تعداد کاربر آنلاین: 1

 

 

اعضاي ستاد اقامه نماز

اعضای ستاد اقامه نماز
سمت در شورا سمت اداری در دستگاه میزان تحصیلات نام و نام خانوادگی ردیف
رئیس شورا معاونت سلامت،اصلاح و تربیت فوق لیسانس ابوالفضل حجتی پور 1
دبیر شورا رئیس اداره فرهنگی و هنری لیسانس محمد محسن ربانی 2
 عضو مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی لیسانس محمود ضیائی فرد 3
عضو مدیر کل امور کارکنان لیسانس یوسف افضلی 4
عضو فرمانده انتظامی لیسانس مهدی محمودی 5
عضو کارشناس برنامه ریزی فوق لیسانس اشرف السادات سید نژاد 6
عضو مدیر کل فرهنگی و تربیتی لیسانس رضا رستمی 7
تعداد بازدید از این صفحه: 16928