آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      

  اقامه نماز
  اقامه نماز در زندانها
  دستورالعمل اقامه نماز
  اعضاي ستاد اقامه نماز

 

آمار بازدید

  • تعداد کل بازدید: 1404365
  • تعداد بازدید از این صفحه: 920871
  • تعداد بازدید امروز: 39
  • تعداد کاربر آنلاین: 1

 

 

دستورالعمل اقامه نمازو اقم الصلاة ان الصلاة تنهي عن الفحشا و المنكر و لذكرالله البر و الله يعلم ما تصنعون


نماز را به جای دار که همانا نماز است که اهل نماز را از هر کار زشت و منکر بازمی‌دارد و همانا ذکر خدا بزرگ‌تر است و خدا به هر چه کنید آگاه است.
هیچ وسیله‌ای مستحکم‌تر و دایمی تر از نماز برای ارتباط میان انسان با خدا نیست مبتدی ترين  انسان‌ها رابطه خود با خدا را به وسیله نماز آغاز می‌کنند .
برجسته‌ترین اولیای خدا نیز بهشت خلوت انس خود با محبوب رادر نماز می‌جویند این گنجینه ذكر و راز را هرگز پایانی نیست و هر که باآن بیشتر آشنا شود پیچیده و درخشش بیشتری در آن می‌یابد.
با توصيه معاونت محترم سلامت، اصلاح و تربیت و مصوبه ستاد اقامه نماز سازمان به منظور گسترش فرهنگ نماز و نهادینه نمودن آن در زندان‌ها دستورالعمل اقامه نمازجهت اجراي دقيق تهيه گرديده است .


الف تبلیغات
ماده 1: تهیه و نصب احادیث مربوط به فضیلت نماز اول وقت به شکل مناسب در راهرو ها و بندها
ماده 2: به هنگام شنیدن اذان مراقبین، کارکنان و مسوولین زندان و اندرز گاه‌ها مشتاقانه به‌نحوی‌که به امنیت زندان آسیب وارد نشود و با رعایت کلیه جوانب مقررات به سوی نماز بشتابند ، به گونه اي كه موجب همانند سازی ،شوق و رغبت مددجویان شود.
ماده 3: آماده سازي فضاي زندان به دور از  اجبار ، تحمیل و فشار با فراهم کردن مقدمات اقامه نماز و بیان ارزش‌ها و فضیلت ها
ماده 4: روحانیون و مربیان با بیان قصه‌ هاي لطيف  و خاطره‌های زیبا محيط زندان را سرشار از حال و هواي معنوي و روحاني كنند .
ماده 5 : سيماي زندان هفته اي يك بار ازتوليدات خود و ياساير فيلمها در خصوص نماز استفاده نمايد .
ماده 6 : نصب احاديث وروايات مربوط به وضووآداب آن در سرويسهاي بهداشتي به شكل مناسب .
ماده 7 : قطع كليه برنامه ها ، حداقل 20 دقيقه قبل از اذان تاپايان اجراي فريضه نماز


ب مكان نماز :
ماده 8: علاوه برايجاد مكاني مناسب بعنوان نماز خانه مركزي حتي الامكان در هر اندرزگاهي يك نمازخانه مجزادرنظر گرفته شود .  
ماده 9: نماز خانه ها با موكت سبز رنگ طرح محرابي مفروش گردد .
ماده 10 : فضاي نماز خانه و درصورت امكان اندرزگاهها نيم ساعت قبل از نماز با معطر گردد.
ماده 11: قرآن متحد الشكل با ترجمه سليس ، مفاتيح و ادعيه، مهرنماز وجامهري براي نماز خانه ها تامين گردد.   
ماده 12: تهيه سيستم گرمايشي و سرمايشي مناسب در كليه نماز خانه ها
ماده 13: تهيه سيستم  صوتي مناسب و ثابت در نماز خانه ها
ماده 14: تهيه ونصب محراب ويا علامت قبله نما
ماده 15: نصب ادعيه و تعقيبات نماز بصورت زيبا ، خوانا روبروي نماز گزاران
ماده 16: غبار روبي و گردگيري نمازخانه ها هرچند وقت يك بار بابرگزاري مراسم خاص .
ماده 17 : خودداري از برگزاري جشن ها و برنامه هايي كه در شان و حريم نمازخانه نيست .


ج – وضو خانه ها
ماده 18 انتخاب يك نفرمددجو به عنوان مسئول نظافت و پاكيزگي سرويسهاي بهداشتي در وضو خانه ها .
ماده 19 : تجهيز وضوخانه ها به آب گرم ، مايع دستشويي ، آينه وسايرملزومات بهداشتي
ماده 20: نصب شعارهاي بهداشتي در مورد نظافت و اهميت مسواك زدن


د – مقدمات نماز
ماده 21: بازكردن حمام ها يك ساعت قبل از نماز صبح با رعايت قوانين و مقررات داخلي زندان
ماده 22 : تهيه مواد نظافتي در بوفه ها و حما مها
ماده 23 : آموزش نظافت و بهداشت فردي و داشتن ظاهري آراسته در موقع اقامه نماز
ماده 24 : پخش به موقع قرآن با صداي خوش و زيبا با رعايت كليه اصول قرائت حداقل يك ربع قبل از وقت اذان شرعي .
ماده 25 : دروقت شرعي نماز زندانيان ياكاركنان خوش صوت و داوطلب با هماهنگي مسئولين فرهنگي زندانهااز انتهايي ترين بخش زندان تا قسمت اداري وملاقات  ، درايستگاههاي تعييني اذان رابه صورت زنده اجرا نمايند.
   
ماده 26:براي هر نمازخانه اي يك نفر بعنوان ‌خادم تعيين كه علاوه برنظافت وآراستن نمازخانه موظف است نسبت به نظم صفوف نماز جماعت نظارت داشته باشد .
ماده 27 : ائمه جماعاتي انتخاب شوند كه داراي متانت و صبوري خاص ، صداي گيرا و ظاهري آراسته باشند .
ماده 28: نماز جماعت در هر پنج وقت شرعي با متانت و بصورت اعتدال برگزار گردد .
ماده 29: درانجام فريضه نماز حداقل يك مسئله شرعي و ياحديث به مدت 5 دقيقه توسط اما جماعت بيان شود .
ماده 30 : خودداري ازبرنامه هاي اضافي وحاشيه اي كه باعث عدم پويايي و نشاط مي گردد.


ه مديريت
ماده 31 : مديريت هر نماز خانه با امام جماعت مي باشد كه با هماهنگي ستاد اقامه نماز هر زندان منصوب مي گردد .
ماده 32: برنامه ريزي و كنترل و نظارت بر نمازخانه و جذب كاركنان ومددجويان به نماز از جمله وظايف ستاداقامه نماز مي باشد .
ماده 33: جلسات ستاد اقامه نماز و شوراي امر به معروف و نهي از منكر و انجمن هاي مذهبي درداخل نماز خانه اداره زندان برگزاري شود .
ماده 34: امام جماعت بعنوان عضو ستاد اقامه نماز در جلسات شركت نمايد .
ماده 35 : جلسات ستاد اقامه نماز حداقل هر ماه يك بار با حضور كليه اعضاء برگزار شود .
ماده36: مديران كل زندانهاي استان ، مديران زندان ، مسئولين اندرزگاهها – روساي ادارات فرهنگي و تربيتي مسئوليت نظارت بر اين دستورالعمل و اجراي دقيق آن را دارند .
ماده 37: هر سه ماه يك بار گزارش اجراي دستورالعمل برابرفرمهاي پيوستي بصورت مصور به دبيرخانه ستاد اقامه نماز سازمان ارسال گردد .
 
 

تعداد بازدید از این صفحه: 16998