آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      

  اقامه نماز
  اقامه نماز در زندانها
  دستورالعمل اقامه نماز
  اعضاي ستاد اقامه نماز

 

آمار بازدید

  • تعداد کل بازدید: 1404367
  • تعداد بازدید از این صفحه: 920883
  • تعداد بازدید امروز: 40
  • تعداد کاربر آنلاین: 1

 

 

اقامه نماز در زندانها

گروه هدف:مددجویان وکارکنان


هدف:
1-آشنائی مددجویان با خواندن صحیح کلمات نمازوتوسعه وترویج فرهنگ آن
2-غنی سازی اوقات فراغت زندانیان ویادگیری وجذب نمودن افرادنسبت به نماز واهمیت آن
3-ایجاد فضای روحانی ومعنوی درکلیه زندانها وتعمیق روح معنویت
4-آشنائی با اهمیت نماز ونمازجماعت درزندان
5-ارتقاءسطح کمی وکیفی علاقه مندان به نماز
6-ایجادفرصت مناسب جهت بهره مندی افرادبه مسائل دینی ومذهبی وکاهش تکرار جرم

 شیوه اجراء:
1-اجراءنمودن فعالیتهای اختصاصی نماز درهرزندان وجذب نمودن افرادبه آن
2-برگزاری نماز جماعت درهرزندان وشرکت فعال مددجویان بافضای معنوی خاص باحضور روحانیون
3-اجرا نمودن فعالیتهای عمومی نمازدرهر زندان
4-اجرانمودن فعالیتهای پزوهشی نمازواثرات کاهش جرم
5-اجرای مسابقه کتابخوانی باموضوع نمازوتهیه بروشور وپوستر وفضاسازی درخصوص نماز
6-تشکیل کارگاه آموزشی ومشارکتی نماردربندها
7-مسابقه اذان وتعیین موذن برتر  

تعداد بازدید از این صفحه: 16927