آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      
سير تحول زندان ها در دنيا


در زمان هاي گذشته، مجازات ها با قساوت و شقاوت اجرا و مجازات هايي از قبيل زنده به گور كردن ـ سوزاندن ـ طعمه حيوانات درنده ساختن ـ كور كردن و انواع شكنجه  هاي بدني رواج داشته است.

زندان محلي بوده كه متهم را در آنجا نگهداري مي كردند تا در روز دادرسي در دادگاه حاضر نمايند.

معمولاً زندان ها در زير قصرها و يا در قلاع بنا مي شد و جايي تاريك و ناسالم بود. زندان ها وضع تاثرانگيز داشته و اكثر محكومين در زندان ها جان مي سپردند.

روحانيون مذهب مسيح، اول كساني بودند كه با ابراز تنفر از خونريزي، خواستار تعديل مجازات شده و مجازات حبس را به جاي كيفر اعدام توصيه كردند و براي اصلاح و تربيت زندانيان اقدام و از زندان ها بازديد به عمل آورند.

در سال 817 ميلادي در مجمع روحانيون مسيحي در رم، مقررات مربوط به اداره زندان ها تصويب و تاكيد شد كه زندان ها بايد جنبه اصلاحي و تربيتي داشته باشند و براي نيل به اين هدف، زندانيان بايد به روش انفرادي نگهداري شده و به آنان كار دستي آموخته شود. اجازه خواندن كتب مذهبي را داشته و روحانيون در زندان ها، زندانيان را ملاقات و با نصايح سودمند آنان را به راه راست هدايت كنند. در اجراي تصميمات مذكور در همان سال اولين زندان به روش انفرادي در رم بنا گرديد.

در سال 1366 ميلادي مجمع عمومي روحانيون مسيحي به عنوان اينكه در روش انفرادي زنداني فرصت تامل و تفكر دارد و از نهايي زجر كشيده و از عمل خود نادم و پشيمان مي شود و با تحمل مشقت روان پاك و منزه مي گردد اجراي روش مذكور را تاييد و تغيير نام زندان ها را به ندامتگاه را تاييد كردند.

در سال 1557 در لندن قصر متروكي به نام بريدول BRIDWELL براي نگهداري ولگردان اختصاص يافت. در اين زندان كار الزامي و روش هاي تربيتي در مورد محكومين اجرا مي گرديد.

در سال 1559 در آمستردام، زندان خاصي جهت آموزش كار و تربيت مذهبي زندانيان افتتاح و از سال 1605 در اين زندان روش انفرادي اجرا مي گردد.

در سال 1623 در ناپل زنداني براي تفكيك زنان از مردان، اطفال از بزرگسالان به روش انفرادي بنا شد.

در سال 1667 در فلورانس دارالتاديبي جهت تربيت جوانان تاسيس گرديد. در سال 1703 در رم به امر پاپ كلمان XI زنداني تربيتي جوانان به روش انفرادي به نام «سن ميشل» بنا و اين جمله در آن حك شده است: «تنبيه بزهكاران با مجازات بي فايده است بايستي با روش خاص آنان را تربيت كرد» در اين زندان، جوانان پسر كمتر از 20 سال و اطفال طرد شده و در خطر، به روش انفرادي توام با كار نگهداري مي شدند.

در سال 1735 زنداني جهت نگهداري زنان به روش انفرادي در رم افتتاح شد.

در سال 1787 در آمريكا بنژامين فرانكلين BENJAMIN FRANKLIN كه به اروپا مسافرت كرده و با افكار و عقايد هوارد و بنتام آشنا شده بود انجمن زندان ها را تشكيل و در سال 1790 در فيلادلفي (ايالت پسيلوانين آمريكا) اولين زندان انفرادي را بنا نمود.

در سال 1797 در انگلستان اولين زندان به روش انفرادي افتتاح شد.

اجراي روش انفرادي نتايج تاسف انگيز داشت و اغلب زندانيان پس از تحمل چند سال مجازات، مبتلا به بيماري هاي رواني شدند.

در سال 1816 در ايالت نيويورك زندان ابرن AUBURN افتتاح و زندانيان روزها دسته جمعي با هم كار مي كردند ولي حق حرف زدن با يكديگر را نداشتند و شب ها به طور انفرادي به سر مي بردند.

در سال 1815 در زندان Sing روش ابرنين (رژيم مختلط) اجرا گرديد. زندانيان روزها با هم كار مي كردند و شب ها به طور انفرادي نگهداري مي شدند.

در فرانسه با تصويب قانون 6اكتبر 1791 مجازات حبس در سر رديف ساير مجازات ها قرار گرفت و در قانون جزاي 1810 سه نوع زندان با اعمال شاقه، دارالتاديب و بازداشتگاه پيش بيني شد ولي عملاً زندانيان و بازداشتي ها در يك زندان نگهداري مي شدند. در سال 1840 در يك جزيره استراليا، روش تدريجي در مورد تبعيدشدگان اجرا گرديد.

تعداد بازدید از این صفحه: 18523