آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      
فهرست اولویت­های تحقیقاتی مصوب شورای تحقیقات سازمان زندانها در سال 1390
موضوع های تحقیقاتی سازمانی سال 90
ردیف عنوان
1 بررسی مهمترین راهکارهای عملی در اجرای مجازات های جایگزین حبس در استان
بررسی میزان تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای در میزان اشتغال زندانیان آزاد شده استان
­*3 بررسی و شناسایی مناطق جرم خیز استان (اطلس جغرافیایی جرم )
4 بررسی علل قانون گریزی (مقررات داخل زندان ) در بین زندانیان
5 بررسی تاثیر محیط زندان بر روی کارکنان
6 بررسی علل و عوامل ارتکاب جرم پس از آزادی در زندان
**7 بررسی نقش فعالیت های فرهنگی در اصلاح و تربیت و بازگشت زندانی به زندگی شرافتمندانه در استان .
8 بررسی نیمرخ شخصیتی معتادان NA و غیرNA مقیم زندان

بررسی تاثیر هنر در پیشگیری از آسیب های داخل زندان
10 ­ بررسی میزان اثربخشی مهارت های شغلی در معتادان بهبود یافته


* اجرای این عنوان برای کلیه استان ها در سال 1390 الزامی می باشد.
** اجرای این عنوان برای کلیه استان ها در سال 1390 الزامی می باشد . ­
موضوع های تحقیقاتی دانشجویی سال 90 (پایان­نامه)
­
رديف عنوان
­1 رابطه بین آمادگی هوازی و برخی از آنزیم های کبدی در معتادین در حال ترک با متادون
2 بررسی رابطه برخی از شاخص های فیزیولوژیک با کیفیت زندگی مرتبط با تندرستی در کارکنان فعال و غیر فعال زندان های استان
­3 بررسی میزان اختلالات خلقی همراه (اضطراب ، افسردگی و ...) در معتادین و اثرات درمان 3 ماهه متادون برآنها
4 بررسی میزان اختلالات روان شناسی در محکومین مهریه و نفقه و مقایسه مزدوجین موفق
5 بررسی رابطه مهارت های اساسی زندگی اجتماعی و انحرافات اجتماعی در بین مددجویان
6 راهکارهای جلوگیری از ورود مواد مخدر به داخل زندان
7 راهکارهای کاهش استرس های محیطی در زندان
8 بررسی راهکارهای کاهش آسیب های ناشی از برچسب زنی زندانیان بعد از خروج از زندان
9 بررسی علل و عوامل طلاق در بین زندانیان
10 بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی و اجتماعی جرم ارتکابی
11 تاثیر فقر بر گرایش به مواد مخدر
12 بررسی میزان افسردگی در زنان زندانی و غیر زندانیدبیر خانه شورای تحقیقات سازمان
تعداد بازدید از این صفحه: 20076